همایش دسته بندی موضوعی امار کلی مقالات صاحب امتیاز
اولین همایش بین‌المللی و پنجمین همایش ملی تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) علوم انساني جهاد دانشگاهی
همایش امام حسین و سلامت علوم انساني جهاد دانشگاهی